Rentgen cyfrowy punktowy

Diagnostyka rentgenowska

Wykonujemy diagnostykę rentgenowską przy użyciu rentgena cyfrowego, emitującego znacznie mniejszą ilość promieniowania w stosunku do rentgena analogowego. Wykonanie zdjęcia trwa jedynie kilkanaście sekund, a w wyniku tego otrzymujemy pełen podgląd na stan zębów oraz okolicznych obszarów. Na tej podstawie dokonujemy analizy sytuacji i ustalamy dalszy, efektywny plan leczenia. Jedynym przeciwwskazaniem dla wykonywania zdjęć rentgenowskich jest ciąża.

Na podstawie art.32 c ust. 2 ustawy z dnia 29.11.2000 . Prawo Atomowe ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.) informuję, iż prowadzona działalność związana z użytkowaniem stomatologicznego aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych nie wpływa na zdrowie ludzi i środowisko. Świadczą o tym przeprowadzone   5.01.2007 r.  pomiary dozymetryczne i decyzja WSSE w Krakowie nr 2/13/07.